obecné pozadí příspěvku

Inovace Vyššího odborného vzdělávání

vos_ahol Projekty školy

Projekt je je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) pro zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy v souladu s OP VVV. Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou …

obecné pozadí příspěvku

Přijímací řízení dne 15. 6. 2021

vos_ahol Ze života školy

V úterý 15. 6. 2021 se koná první kolo přijímacího řízení pro tyto vzdělávací programy: Informační technologie (denní forma vzdělávání) Cestovní ruch (denní forma vzdělávání) Řízení hotelového provozu (denní i dálková forma vzdělávání) Předškolní a …

obecné pozadí příspěvku

Získejte certifikát delegáta cestovní kaceláře

vos_ahol Ze života školy

Kurz připravuje na práci delegáta a technického průvodce cestovní kanceláře. Naučíme vás řešit mimořádné situace klientů Delegát je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu, v přímořských destinacích, horských a rekreačních oblastech. Poskytuje klientům praktickou …