Klub absolventů


Zde jsou umístěny informace týkající se absolventů AHOL - Vyšší odborné školy.
Image

Ing. Alena Bolková

vedoucí KLUBU ABSOLVENTŮ


Kontakt

E-mail: alena.bolkova@ahol.cz
Telefon: 597 582 679Status Klubu absolventů AHOL - Vyšší odborné školy


 • Hlavním cílem Klubu absolventů AHOL – Vyšší odborné školy je nabídnout absolventům možnost být i nadále součástí školy.
 • Cílem činnosti Klubu absolventů je získat přehled o pracovních a kariérových úspěších  absolventů a navázat oboustranně prospěšnou spolupráci. Činnost klubu slouží jako motivace současných studentů Vyšší odborné školy v oblasti profesního uplatnění. Klub si klade za cíl vytvářet sítě kontaktů absolventů a sledování jejich profesního uplatnění.
 • Činnost klubu zaštiťuje rada složená ze zástupců pedagoga interního sboru, pedagoga externího sboru a studenta.

  Výhody členství v Klubu absolventů


  • Přístup do školní knihovny (odborné publikace, sborníky, časopisy, skripta).
  • Možnost účasti na školních akcích (exkurze, konference).
  • Účast v odborných kurzech (Prezentační dovednosti, Základy komunikace, Manažerské kurzy, Kurzy z oblasti cestovního ruchu).
  • Kontakt na současné a bývalé pedagogy Vyšší odborné školy.
  • Tvorba vzájemných profesních kontaktů mezi absolventy navzájem.