Logistik specialista


Rádi pracujete s lidmi?  Zajímáte se o různé druhy dopravy? Jako manažer budete řídit optimalizaci materiálového toku, optimalizaci dopravy a přepravy, optimalizaci skladovacích procesů a vyhodnocovat efektivitu a rizika v dopravně - přepravních procesech a v oblasti skladování.

Seznámíte se s aktuálně používanými IT systémy v silniční dopravě (Raaltrans), v železniční dopravě (PRIS), v neposlední řadě i využití dronů a letadel. Budete se orientovat v oblasti automatické identifikace (čárové kódy, EAN, RFID, QR) a ovládat jejich aplikaci. Budete sledovat trendy a klíčová témata oboru: umělá inteligence, ekologie a udržitelnost, dopravní telematika, krizová logistika, geografie dopravy. Pochopíte základní principy managementu, pochopíte zásady řízení, plánování, organizování a vedení lidských zdrojů. Získáte znalost rizika při logistických operacích, naučíte se předcházet vzniku vad, neshod, nebo nehod. Budete se orientovat v základech celní problematiky, ochrany bezpečnosti při práci a naučíte se základům čínského jazyka.


Přihláška ke vzdělávání

Profil absolventa

Podívejte se na předměty

Informace o přijímacím řízení

KÓD VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
37-42-N/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Logistik specialista

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
3 roky (denní studium)
3.5 roku (dálkové studium)

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ
46 (denní studium)
23 (dálkové studium)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací pohovor. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

Proč zvolit právě tohle studium

Komplexní znalosti


Na pracovním trhu se rozhodně neztratíte. Získáte komplexní znalosti nejen z oblasti logistiky, přepravy, dopravy, ale i mezinárodního obchodu a informačních technologií.

Odborná praxe v logistice


Čeká vás semestrální odborná praxe v manažerských a profesních funkcích v logistické firmě Geis CZ, na které nasbíráte cenné zkušenosti a dovednosti přímo od profesionálů z oboru.

jistota zaměstnání


Díky propojení studia s praxí získáte své první zaměstnání dřív, než dokončíte školu a třeba ve společnosti Geis CZ.

prospěchové stipendium


Studenti vzdělávacího programu Logistik specialista mají možnost získat prospěchové stipendium.

CENNÉ ZKUŠENOSTI


Výuka bude probíhat přímo v praxi, budete přímo u zdroje informací. Naučíte se to, co ve skriptech nenajdete.

Staňte se specialistou


V tomto vzdělávacím programu vychováváme specialisty v oblasti logistiky, skladování a přepravy.

 

Uplatnění po studiu


Jako absolvent vzdělávacího programu se uplatníte na pracovní pozici provozního a operativně manažerského charakteru v logistických centrech, přepravních centrech, distribučních centrech, skladech, přepravních společnostech, v oddělení logistiky, dispečerských pozicích.

Se znalostmi z tohoto vzdělávacího programu najdete uplatnění i v obchodních společnostech jako prodejci nebo nákupčí či specialisté logistiky krizového řízení.

 

Co během studia ovládnete

  • Seznámíte se s systémy pro zajištění zboží při přepravě.
  • Budete se podílet na řízení přepravy v reálném čase.
  • Rozšíříte si znalosti z oblasti logistiky, mezinárodního obchodu a dopravy.
  • Aplikujete logistické metody v oblasti krizového řízení.
  • Můžete absolvovat kurzy na prezentační a komunikační dovednosti a získat z nich certifikát.

Slovo odborníka

Image

Ing. Petr Družkovský

Provozní ředitel GEIS CZ

Spolupráce s oborovými školami mi dává smysl, protože může přinést příležitosti jak pro nás, tak i pro studenty v možnosti budoucího zaměstnání. Z osobní zkušenosti vím, že předávání zkušeností z praxe jako doplněk teoretických znalostí je nenahraditelný.

Kolik stojí studium


17 600 Kč za rok (denní studium)
21 100 Kč za rok (dálkové studium)

Studium u nás znamená unikátní prakticky zaměřené obory, učitele, kteří jsou odborníky z praxe a individuální přístup.

Jak vypadá studium u nás

Chcete studovat logistiku u nás?

Zjistěte, jak na to