Nejčastější dotazy


FAQ
Odpověď
Jak se mohu přihlásit ke studiu?
Přihláška ke studiu je k dispozici v elektronické podobě nebo i v tištěné formě.
Do kdy se mohu přihlásit ke studiu?
Termín podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit vzdělávání.
Jak probíhají přijímací zkoušky?
Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek (pouze u vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika v kombinované formě se koná talentová zkouška).
Jak probíhá adaptační kurz (AK)?
Zpravidla dvoudenní soustředění prvních ročníků probíhá v krásném prostředí Beskyd za účelem stmelení školního kolektivu. AK není povinný a za ubytování a stravu se platí.
Jak probíhá stravování?
Studenti mají možnost využít stravování ve školní jídelně (výběr ze 2 jídel), školním bufetu či automatu.
Jak vysoké je školné (poplatky za studium)? Bude se během mého studia navyšovat? Musím ho zaplatit najednou nebo je možnost splátek?
Školné je stanoveno pro každý vzdělávací program na začátku studia. V průběhu studia se navyšuje pouze o inflaci. Školné se zpravidla platí ve 2 splátkách za rok (vždy před začátkem daného výukového období). V případě potřeby (od 2. semestru) na základě žádosti je možno požádat o splátkový kalendář. Konkrétní výši pro zvolený vzdělávací program najdete zde.
Mohu požádat o uznání některých zkoušek z předchozího studia?
Ano, po předložení žádosti a dokladů o tomto vzdělání, může ředitel školy uznat absolvované vzdělání.
Jak probíhají absolutoria
Závěrečné zkoušky - absolutoria prokazují znalosti a dovednosti nabyté studiem. Samotná zkouška probíhá před komisí a je složena z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.
Je u nás kde parkovat?
Ano, k dispozici je cca 60 parkovacích míst.
Pokud budu potřebovat, mohu přejít z prezenční formy studia na dálkovou, popř. z jednoho programu na druhý?
Ano, dá se přejít z prezenční formy studia na formu dálkovou, resp. kombinovanou (a naopak), stejně tak i v rámci vzdělávacích programů. Pro bližší informaci kontaktujte studijní oddělení.
Do kdy musím mít splněny studijní povinnosti z daného výukového období?
Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období (§ 99 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.). Student odevzdá vyplněný formulář na studijní oddělení.
Kolik mám "pokusů" na zápočet/zkoušku?
Vyučující daného předmětu, modulu vypíše minimálně 3 termíny (pro řádný termín) pro každé zkouškové období. Zápočty/zkoušky je možné opakovat dvakrát.
Musím všechny zkoušky absolutoria (včetně obhajoby absolventské práce) vykonat najednou?
K připuštění k řádnému termínu absolutoria je potřeba odevzdat absolventskou práci a mít uzavřené veškeré studijní povinnosti. V případě neúspěchu u některé z absolutorní zkoušek je možno do 5 let tuto zkoušku vykonat v opravném termínu (max. 2 pokusy).
Mohu si navolit rozvrh podle svých časových možností (např. kvůli práci) nebo je rozvrh hodin daný?
Rozvrh je pevně daný, není možné si hodiny přesouvat. Přesto se snažíme studentům rozvrh uzpůsobit tak, že výuka je rozložena zpravidla do 4 dnů.
Jak a do kdy se mohu přihlásit ke studiu, jsou s tím spojené nějaké poplatky? Jaké všechny dokumenty musím donést (zaslat -> mohu zaslat poštou nebo musím přijít osobně?)
Ke studiu se můžete přihlásit elektronicky nebo je možné si přihlášku stáhnout a vyplnit doma a poté zaslat buď elektronickou poštou nebo poštou klasickou. Je možné ji doručit i osobně do budovy školy. Žádné poplatky spojené s podáním přihlášky nejsou stanoveny. Pro první kolo se přihláška podává do 31.5. stávajícího školního roku. Další informace najdete zde.
Nabízí škola ubytování (koleje)?
Škola nenabízí vlastní ubytování, nicméně v okolí a ve městě je několik ubytovacích možností (např. Studentské koleje Vista).
Jaké certifikační zkoušky mohu získat?
Nabízíme tyto kurzy: Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře, Prezentační dovednosti, Komunikační dovednosti, Přípravný kurz FCE, Kryptoměny,...
Jak se přihlásím k obědům a kolik stojí?
Vyplníte si žádost o stravné na sekretariátě školy, následně po vyřízení žádosti je Vám vydán čip a vytvořeno stravovací konto, na které si následně budete zasílat peněžní prostředky, ze kterých se Vám budou částky za obědy (nebo za platby v bufetu) odečítat. Bližší informace zde. Jeden oběd stojí 50,- Kč. Na konci školního roku se nadbytečné peníze na stravovacím kontě vrací zpět na účet, ze kterého byly platby zaslány.
Je ve škole přístupná WIFI?
Ano, vysokorychlostní připojení prostřednictvím WIFI je v celém objektu školy.
Mohu studium přerušit?
Ano, na základě žádosti a na dobu max. 2 let.
Platí se za opakování zkoušek nebo za zkoušky v náhradní termínu?
Za opakování zkoušek nebo za zkoušky v náhradním termínu se neplatí.
Poskytuje škola stipendium?
Ne, zatím škola neposkytuje stipendium.
Jsem zletilý/á, přesto potřebuji ručitele k podpisu smlouvy o vzdělávání?
Nikoliv, ručitel u podpisu smlouvy o vzdělávání není vyžadován.