Podmínky a kritéria přijímacího řízení


Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Při přijímacím řízení v AHOL - Vyšší odborné škole nemusíte být nervózní z přijímacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je motivační rozhovor.
U dálkové formy vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je zařazena talentová zkouška.

Nabízené vzdělávací programy pro školní rok 2021/2022

 

Název vzdělávacích programů
Kód v. programu
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných studentů
Přijímací zkoušky
Lékařský posudek
Finance, účetnictví a finanční řízení
63-43-N/11
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
20 (denní)
15 (dálková)
Management lidských zdrojů
63-42-N/04
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
20 (denní)
15 (dálková)
Cestovní ruch
65-43-N/01
denní
3
Absolutorium
30
Informační technologie
26-47-N/04
denní
3
Absolutorium
20
Řízení hotelového provozu
65-42-N/04
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
25 (denní)
15 (dálková)
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
40 (denní)
26 (dálková)
talentová zkouška

Stále jste si nevybrali obor?

Najděte si ten svůj