Podmínky a kritéria přijímacího řízení


Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení, které se koná v úterý 13. 6. 2023 od 9:00 pro níže uvedené vzdělávací programy:

 
 

Při přijímacím řízení v AHOL - Vyšší odborné škole nemusíte být nervózní z přijímacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je motivační rozhovor.
U dálkové formy vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je zařazena talentová zkouška.

Nabízené vzdělávací programy pro školní rok 2023/2024

Název vzdělávacích programů
Kód v. programu
Forma vzdělávání
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Počet přijímaných studentů
Přijímací zkoušky
Lékařský posudek
Logistik specialista
37-42-N/01
denní i dálková

3 (denní)

3.5 (dálková)

Absolutorium
46 (denní)
23 (dálková)
Finance, účetnictví a finanční řízení
63-43-N/11
denní i dálková

3 (denní)

3.5 (dálková)

Absolutorium
24 (denní)
15 (dálková)
Management lidských zdrojů
63-42-N/04
denní i dálková

3 (denní)

3.5 (dálková)

Absolutorium
24 (denní)
15 (dálková)
Cestovní ruch
65-43-N/01
denní
3
Absolutorium
24
Informační technologie
26-47-N/04
denní
3
Absolutorium
24
Řízení hotelového provozu
65-42-N/04
denní i dálková

3 (denní)

3.5 (dálková)

Absolutorium
24 (denní)
15 (dálková)
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
denní i dálková

3 (denní)

3.5 (dálková)

Absolutorium
46 (denní)
48 (dálková)
talentová zkouška (pouze dálková forma vzdělávání)

Stále jste si nevybrali obor?

Najděte si ten svůj