Výsledky přijímacího řízení


 
 

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

 
 

Co následuje po přijetí na školu


Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělávání

Na úřední desce po jednotlivých kolech zveřejníme rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud jsme vás přijali, budete vyzváni k podpisu Smlouvy o vzdělávání, která zahrnuje základní práva a povinnosti studenta při vzdělávání na AHOL - Vyšší odborné škole a stanovuje poplatky spojené se studiem (školné).

Uzavření Smlouvy o vzdělávání a úhrada školného na 1. semestr (zimní výukové období)

Platbu následného školného lze po domluvě rozvolnit formou splátkového kalendáře.

Studentem školy se stáváte dnem zápisu.