Předškolní a mimoškolní pedagogika


Naplňuje vás práce s dětmi? Vidíte v nich budoucnost? Chcete je rozvíjet a vzdělávat? Přihlaste se na vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika a věnujte se těm nejmenším! Příchod do školky je pro každé dítě životním mezníkem a osobnost učitelky hraje v tomto procesu naprosto zásadní roli. Ukážeme Vám, jak děti rozvíjet a vychovávat tak, aby měly co nejlepší start do života.

Získáte pedagogické i oborově didaktické znalosti a dovednosti. Seznámíte se i s novými trendy v pedagogice volného času, např. animačními programy a prožitkovým učením. Získáte výtvarné i hudební dovednosti a upevníte si je při praktických činnostech. Seznámíte se s tradičními i alternativními přístupy k výchově předškolních dětí. Budete schopni aplikovat vhodné komunikační techniky uplatnitelné při komunikaci nejen s dětmi, ale i jejich rodiči, a to i v emočně vypjatých situacích. Osvojíte si také základy pedagogické diagnostiky a její souvislost s psychomotorickým vývojem dítěte. Studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky vám pomůže změnit svět výchovou budoucích generací. V dětech je naše nesmrtelnost.


Přihláška ke vzdělávání

Profil absolventa

Podívejte se na předměty

Informace o přijímacím řízení

KÓD VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
75-31-N/03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
3 roky (denní studium)
3.5 roku (kombinované studium)

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ
46 (denní studium)
65 (kombinované studium)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací pohovor. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Proč zvolit právě tohle studium

Široké pole znalostí


Získáte mimo jiné přehled napříč vědami: pedagogika, didaktika a psychologie a jejich multioborové spolupráci ve školství, sociálních službách a zdravotnictví (logopedie, poradenství, sociální práce s rodinou).

Skvělé uplatnění


Budete mít skvělé uplatnění – po kvalifikovaných odbornících ve vzdělávacím programu je velká poptávka např. v mateřských školách, dětských skupinách, družinách, volnočasových centrech.

Opravdu dobrá praxe


Nepůjdete do praxe bez zkušeností. Absolvujete nejen průběžnou pedagogickou praxi, ale i semestrální souvislou pedagogickou praxi, jak ve státních, tak i v alternativních mateřských školách.

Obor pro citlivé empatiky


Vzdělávací program pro empatické, vstřícné a komunikativní lidi. Budete pečovat o ty nejmenší, kteří potřebují co nejvíce opory a pochopení.

Obor pro ženy i muže


Tento vzdělávací program studují převážně ženy, ale najdou se mezi studenty i muži, kterých je ve školství potřeba a o to více si ceníme jejich nasazení zejména v oblasti mimoškolní pedagogiky a volnočasových aktivit. Pozitivně ovlivňují i třídní klima.

Hudební nástroj i montessori


Naučíte se hrát na hudební nástroj, osvojíte si různé výtvarné techniky a nahlédnete i do alternativních metod vzdělávání. Můžete si zazpívat ve školním sboru
 

Uplatnění po studiu


Jako absolventi vzdělávacího programu budete mít kvalifikaci pro pozici učitelů v mateřské škole, učitelů v přípravné třídě základní školy, a to jak ve státní, tak i v soukromé, církevní nebo s alternativním programem. Snadno se uplatníte jako vychovatelé ve školní družině, školním klubu nebo ve škole v přírodě.

Budete moci pracovat jako animátoři, vedoucí zájmových kroužků v domech dětí a mládeže nebo ve střediscích volného času. Uplatníte se i jako průvodci v lesních a firemních školkách, dětských skupinách nebo asistenti pedagoga na všech typech škol.

 

Co během studia ovládnete

  • Stanete se odborníky na pedagogiku, didaktiku i psychologii.
  • Ovládnete základy školského práva.
  • Zvládnete manažerské činnosti v oblasti pedagogiky.
  • Osvojíte si komunikační, pohybové a estetické dovednosti.
  • Získáte potřebnou zákonnou kvalifikaci pro předškolní a mimoškolní pedagogiku.
  • Můžete absolvovat kurzy na prezentační a komunikační dovednosti a získat z nich certifikát.

Kolik stojí studium


19 800 Kč za rok (denní studium)
23 800 Kč za rok (kombinované studium)

Studium u nás znamená unikátní prakticky zaměřené obory, učitele, kteří jsou odborníky z praxe a individuální přístup.

Jak vypadá studium u nás

Chcete studovat předškolní pedagogiku u nás?

Zjistěte, jak na to