Školní poradenské pracoviště


Máte problém, který se týká studia, nebo vaší budoucí kariéry? Dáváte do studia všechno, ale výsledky tomu neodpovídají? Ať je to cokoliv, jsme tu pro vás.

Kontakt


Mgr. Barbara Kiedroń

školní psycholog

(učebna č. 202)

Úřední hodiny


Čtvrtek    13:30 - 15:30

Přesný termín konzultace je potřeba si dohodnout předem emailem.


Na co se zaměřuje školní poradenství


  • Poskytuje podpůrná opatření ve vzdělávání studentům se speciálními vzdělávacími potřebami i studentům nadaným
  • Pomáhá studentům v jejich seberozvoji
  • Pomáhá studentům osvojit si vhodné učební strategie a techniky, které jim usnadní vzdělávání
  • Pomáhá studentům překonávat specifické vzdělávací potíže typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie, poruchy pozornosti apod.
  • Pomáhá předcházet krizovým situacím a vytvářet pozitivní klima školy
  • Pomáhá studentům, pokud se necítí ve škole v bezpečí
  • Poskytuje kariérové poradenství ve spolupráci se studijním oddělením
  • Poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a vedení školy
  • Pomáhá naplňovat Minimální preventivní program školy z hlediska prevence sociálně patologických jevů