obecné pozadí příspěvku

Inovace Vyššího odborného vzdělávání

vos_ahol Projekty školy

Projekt je je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) pro zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy v souladu s OP VVV. Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou …