Termíny

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
Termín pro podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je do 31. května 2024.
Termín konání přijímacího řízení pro 1. kolo je 19. června 2024.


Vyplňte elektronickou přihlášku

Při přijímacím řízení na AHOL - Vyšší odborné škole nemusíte být nervózní z přijímacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je motivační rozhovor.
U dálkové formy vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je zařazena také talentová zkouška.

Zjistěte detaily

Nabízené vzdělávací programy pro školní rok 2024/2025

 

Název vzdělávacích programů
Kód v. programu
Forma vzdělávání
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Počet přijímaných studentů
Přijímací zkoušky
Lékařský posudek
Logistik specialista
37-42-N/01
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
46 (denní)
23 (dálková)
Finance, účetnictví a finanční řízení
63-43-N/11
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
24 (denní)
15 (dálková)
Management lidských zdrojů
63-42-N/04
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
24 (denní)
15 (dálková)
Cestovní ruch
65-43-N/01
denní
3
Absolutorium
24
Informační technologie
26-47-N/04
denní
3
Absolutorium
24
Řízení hotelového provozu
65-42-N/04
denní i dálková
3 (denní)
3.5 (dálková)
Absolutorium
24 (denní)
15 (dálková)
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
denní i kombinovaná
3 (denní)
3.5 (kombinovaná)
Absolutorium
46 (denní)
65 (kombinovaná)
talentová zkouška (pouze kombinovaná forma vzdělávání)

Vaše kroky k cíli


 • Podejte přihlášku

  Nejpozději do 31. května 2024 odevzdejte přihlášku ke vzdělávání (v elektronické podobě zde níže na stránce).

 • Předložte kopii maturitního vysvědčení

  Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Pokud ji ještě nemáte, musíte tak učinit nejpozději v den zápisu.

 • Předložte lékařský posudek

  Pokud se hlásíte na vzdělávací program Řízení hotelového provozu, nebo na Předškolní a mimoškolní pedagogiku, budeme po vás chtít předložení lékařského posudku (dle § 93 ods. 1 zák. 561/2004 Sb. a dle nař. vlády č. 211/2010 Sb.). Formulář posudku pro vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika naleznete ZDE. Formulář pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu naleznete ZDE.

 • Absolvujte přijímací řízení

  Půjde o motivační pohovor (musíte být přítomni osobně). Budeme zjišťovat, zda máte vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy pro vybraný vzdělávací program. Pokud se hlásíte na vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogiku v dálkové formě, absolvujete také talentovou zkoušku. Budoucí pedagogové a učitelé v mateřských školách by měli mít elementární hudební cítění, měli by být tvořiví, kreativní, nápadití a hraví.

Image

Co následuje po přijetí na školu


Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělávání

Na úřední desce po jednotlivých kolech zveřejníme rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud jsme vás přijali, budete vyzváni k podpisu Smlouvy o vzdělávání, která zahrnuje základní práva a povinnosti studenta při vzdělávání na AHOL - Vyšší odborné škole a stanovuje poplatky spojené se studiem (školné).

Uzavření Smlouvy o vzdělávání a úhrada školného na 1. semestr (zimní výukové období)

Platbu následného školného lze po domluvě rozvolnit formou splátkového kalendáře.

Studentem školy se stáváte dnem zápisu.

Vyplňte elektronickou přihlášku


 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Př.: Praha, Česká republika
 • Př.: Česká republika
 • Vyplňte jen pokud máte datovou schránku.
 • Vložte název střední školy, kterou jste studovali.
 • Pokud víte, tak uveďte IZO střední školy, kterou jste studovali.
 • Vložte název oboru vzdělání, který jste studovali.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Na jaký vzdělávací program se hlásíte.
 • Zde máte možnost přiložit k přihlášce maturitní vysvědčení.
 • Zde máte možnost přiložit k přihlášce vysvědčení z 3. ročníku SŠ.
 • Zde máte možnost přiložit k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Kliknutím na “Odeslat” souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a použity pro veškeré potřebné účely společnosti AHOL.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") výběrovými školami AHOL (dále jen „AHOL") jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen "Osobní údaje") pro účely zpětného kontaktování ze strany AHOL na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.
Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným na AHOL. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat AHOL o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané AHOL jsou přísně důvěrné.
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete dle Zásady ochrany osobních údajů:

Stále jste si nevybrali obor?

Najděte si ten svůj