Studijní oddělení


Kontakt


Image

Mgr. Dagmar Kučerová

Vedoucí studijního oddělení

dagmar.kucerova@ahol.cz
+420 602 586 239

Úřední hodiny


Pondělí  13:00 - 15:00
                     Středa    9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00                  
Pátek    13:00 - 15:00

Agenda studijního oddělení


  • Vyřizování žádostí (uznávání modulů, splátkový kalendář, apod.)
  • Komunikace se studenty, uchazeči o studium, pedagogy a dalšími institucemi
  • Zadávání dat do IS – evidence studentů a kontrola studia, zápis hodnocení  
  • Vystavování rozhodnutí týkající se studia za studijní oddělení  
  • Administrace přijímacího řízení 
  • Administrativní zajištění zápisu ke studiu  
  • Správa archivu studijního oddělení  
  • Vystavování potvrzení o studiu, výpisu známek, apod.
  • Vedení agendy spojené se správním řízením

Dokumenty ke stažení