Co o nás říkají absolventi AHOL - Vyšší odborné školy


Přečtěte si názory našich absolventů na to, co jim studium u nás dalo a jak ho zpětně hodnotí.
Image

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, MBA, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2018

Místopředseda Institutu vzdělávání a rozvoje, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa , projektový manažer

Od roku 2009 působím jako projektový manažer na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, jsem manažerem projektu na zavedení Digitální technické mapy na území celého kraje. Aktuálně se věnuji řízení projektů z oblasti eGovernmentu a taktéž jsem inicioval založení Institutu vzdělávání a rozvoje, kde momentálně působím.

Image

 Bc. Kateřina Přecechtělová, DiS

Absolvent vzdělávacího programu Finance, účetnictví, finanční řízení, 2020

Studentka Newton University v Brně

Po ukončení studia ve vzdělávacím programu Finanční řízení v roce 2020 jsem si doplnila své vzdělání v akreditačním kurzu pro klinickou mikrobiologii se zaměřením na vyšetření COVID – 19. Během práce jsem si dálkově doplnila studium na Vysoké škole STING v oboru zdaňování. Moje studia nadále pokračují ve vzdělávacím programu Finanční řízení na Vysoké škole Newton University.

Image

Ing.  Lukáš Moniak, DiS

Absolvent vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství, 2012

Vedoucí zahraničního obchodu, ENVI-PUR, s.r.o, Praha

Studoval jsem VOŠ v období 2009-2012 obor Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Škola měla také velkou nabídku stáží v zahraničí. Díky studiu na AHOLu, super partě spolužáků, stáži v zahraničí a studiu cizích jazyků za podpory skvělých vyučujících, jsem se dopracoval v tomto roce až na pozici vedoucího zahraničního obchodu ve společnosti ENVI-PUR,s.r.o.

Image

Bc. Petra Neusser, DiS., MBA

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2018

Specialista pro spolupráci škol a firem, MSPAKT Ostrava

Ve studiu Managementu lidských zdrojů na Vyšší odborné škole AHOL jsem viděla příležitost. Jsem respektovaným partnerem v oblasti náboru a personálního marketingu pro kolegy ve strojírenské společnosti. Jsem také ale personalistkou, která staví své další činnosti na pevných základech získaných při studiu na této škole. AHOL byl a je součástí mé cesty za stanoveným cílem.

Image

Ondřej Růžička, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2018

Zaměstnanec  firmy OVB Allfinanz, a.s.

Po studiích na VOŠ Ahol jsem dostal příležitost začít pracovat na finančním trhu, kde aktuálně působím již čtvrtým rokem. Teorii, kterou jsem poznal ve škole, nyní využívám v praxi. Tu považuji pro studenta za klíčovou. Společně s mou mentorkou pracujeme na rozvoji komunikace, leadershipu a managementu. 

 

Image

Miroslav Pospíšil, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Informační technologie, 2016

Zaměstnanec firmy OKIN Ostrava

V rámci školy jsem absolvoval praxi v zahraničí a přesně tato zkušenost mi po konci studia umožnila nastoupit do práce s plynulou angličtinou a tuto schopnost nadále rozvíjet a denně využívat. V kombinaci s Informačními technologiemi, jsem po čtyřech letech praxe nastoupil do pozice vedoucího týmu, kde pracuji pro jednu z největších telekomunikačních firem na světě.
Image

Ing. Dana Tvardková, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch, 2004

Projektová manažerka, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ještě během studia jsem našla práci v renomované cestovní kanceláři, kde jsem se specializovala především na prodej dovolených v Chorvatsku a Černé Hoře a později se stala vedoucí pobočky. Po několika letech, díky mým nabitým zkušenostem a znalostem, jsem změnila povolání a přešla na pozici projektové manažerky do veřejné správy. Projektovému řízení se věnuji již více než deset let.

Image

Karolína Chelli, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch, 2012

Šéf delegát CK Blue Style

Školu a studijní obor cestovní ruch jsem si vybrala cíleně, jelikož již od mých 15-ti let jsem věděla, že chci jednou cestovat a pracovat v zahraničí. Můj sen se mi splnil a studium na AHOL VOŠ  mi k tomu velmi pomohlo. Odbornost vyučujících, jejich pro-lidský a vstřícný přístup, praxe a zkušenosti akorát podpořily volbu mého současného zaměstnání a díky tomu již 10 let pracuji pro jednu z největších cestovních kanceláří na českém trhu a většinu roku trávím ve Středomoří, kde působím jako šéf delegát dané destinace. 

Image

Michal Mrázek, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch, 2010

Vedoucí CK Jadran Levně, Havířov, Karviná

Nejkrásnější v životě je spojit své koníčky s prací a to se mi díky cestovnímu ruchu na AHOL VOŠ povedlo.

Během studia navíc člověk získá spoustu znalostí od profesionálů z oboru a samozřejmě také celoživotní přátele z řad spolužáků.

Cesty v cestovním ruchu nejsou jednoduché, musíte se snažit být lepší, vynalézavější, rychlejší ale hlavně lidštější než všichni ostatní. Běžte do toho co chcete dělat a těším se, že se s Vámi někdy v oboru potkám.

Image

Ing. Radka Cieslarová, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2018

Manažer lidských zdrojů, ED Systém Ostrava a.s.

Dostala jsem příležitost pracovat v logistické společnosti na pozici Personalisty a díky skvělým základům získaných na VOŠ AHOL byla má cesta jít si za svým snem jednodušší. Přeji všem, aby si našli práci, která je bude naplňovat, a do které budou každý vstávat s radostí, tak jako já.

Image

Bc. Michaela Janošková, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Informační technologie, 2005

ČT Ostrava, aktuálně na rodičovské

Kariéra je někdy o štěstí, já měla to štěstí, že AHOL VOŠ mi dala základ v oblasti praktického využití informačních technologií, na němž jsem stavěla po celou dobu 15letého působení v ČT Ostrava. Ať už na počátku na odd. skrytých titulků pro neslyšící či následně referenta PR a Nových médií a komunikace. Webová prezentace ostravského studia a jeho pořadů se rodila/tvořila od r. 2005 s mým velkým přičiněním. Nyní si užívám radosti a starosti rodičovského života.

 

Image

Dominik Kasper, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2017

Obchodní konzultant, Autocont a.s. Praha

VOŠ mě naučila dívat se na věci z manažerského hlediska a uplatnění získaných dovedností zažívám na denní bázi. Bez znalostí anglického jazyka bych se v Praze neobešel. Právo, které běžně využívám při tvorbě smluv pro zákazníky. A takto bych mohl pokračovat předmět po předmětu, znalost po znalosti. A každá z nich byla klíčová pro vytvoření nenahraditelného základu, který mi dnes umožňuje dělat to, co mě baví.

obecný obrázek k medailonku

Jiří Kubina, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Informační technologie, 2016

Zaměstnanec počítačové firmy Tieto

Odborné předměty tady vyučují opravdoví odborníci. Řada z nich přednáší zároveň na vysokých školách a všichni navíc mají bohaté zkušenosti z praxe. To je velmi důležité. Součástí studia je i odborná praxe, což mi osobně výrazně pomohlo při hledání zaměstnání v tomto oboru po škole. Nyní pracuji v jedné z největších počítačových firem TIETO.

obecný obrázek k medailonku

Markéta Hudečková, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu, 2016

Meetings & Events Sales Manager v hotelu Park Inn

Momentálně pracuji v hotelu Park Inn v Ostravě na pozici Meetings & Events Sales Manager. Studium na AHOL – Vyšší odborné škole hodnotím velice kladně a ráda na to vzpomínám. Těch pár let uteklo velmi rychle a dálkově se škola dala zvládnout i při práci. Nejvíce jsem se samozřejmě naučila v odborných předmětech.
Image

Dominika Sasynová, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2015

Frontman s.r.o. Brno

Jsem asi jeden z nejvěrnějších absolventů AHOLu. Po studiu jsem nastoupila na na personální oddělení Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Všem budoucím absolventům bych vzkázala, aby se nebáli překonávat své limity a hlavně pokud se vám něco nelíbí, tak se posuňte dál. Nejste strom a AHOL – VOŠ je skvělý výchozí bod.
Image

Iva Buchtelová, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 2013

Aktuální pozice bude doplněna

Velkým přínosem na AHOL – Vyšší odborné škole je půlroční odborná praxe. Já ji absolvovala ve velké firmě, ve které je obrovské personální oddělení a díky téhle praxi jsem si ve firmě mohla vybudovat také své jméno. Vzájemně jsme se poznali, takže když mě po škole přijímali, věděly obě strany do čeho jdou.”
Image

Mgr. Blanka Sabová, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch, 2010

Customer General Manager, American Express Global Business Travel

Již v průběhu studií jsem začala brigádně pracovat na Letišti Leoše Janáčka Ostrava pro jednu z největších cestovních kanceláří. Poté jsem vystudovala vysokou školu, pracovala na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu. V pozici letušky jsem následující tři roky strávila v Dubaji a při tom prolétala polovinu světa. Nyní pracuji jako Customer General Manager pro americkou společnost zaměřenou na zajišťování služebních cest pro nejrůznější nadnárodní firmy, kde denně využívám angličtinu. 

Image

Pavel Indra, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch 2009

Vedoucí oddělení zpracování plateb, Innogy Ostrava

Po absolvování studia na AHOL - Vyšší odborné škole v roce 2009 jsem se  naplno začal věnovat práci v oboru gastronomie na pozici provozního manažera tří poboček franšízové sítě Chachar pizza. Po této pětileté zkušenosti jsem se v roce 2014 chopil příležitosti práce v energetické společnosti, v které jsem se také díky zkušenostem získaných během studií na AHOL - VOŠ propracoval do pozice manažera oddělení zpracování plateb, na které působím dodnes. Cesta ke kýženému cíli bývá mnohdy trnitá, důležité je se nikdy nevzdat. Mé moto: „Per aspera ad astra“. 

Image

Jan Tylich, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Informační technologie, 2013

Zaměstnanec počítačové firmy Tieto

Kladně hodnotím výběr vyučujících tohoto programu, kteří vynikali bohatými praktickými zkušenostmi v oboru, dlouholetou pedagogickou praxí na VŠ a hlubokými teoretickými znalostmi. Studium mi usnadňovala možnost individuálních konzultací a zejména řešení praktických úloh během výuky. To bylo skvělé.

Image

Nikola Foldynová, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Finance, účetnictví, finanční řízení, 201x

Aktuální pozice bude doplněna

Velkým přínosem na AHOL – Vyšší odborné škole je půlroční odborná praxe. Já ji absolvovala ve velké firmě, ve které je obrovské personální oddělení a díky téhle praxi jsem si ve firmě mohla vybudovat také své jméno. Vzájemně jsme se poznali, takže když mě po škole přijímali, věděly obě strany do čeho jdou.”

Image

Veronika Malinová, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu, 2016

Aktuální pozice bude doplněna

Přihlásila jsem se na AHOL – Vyšší odbornou školu zejména kvůli studiu jazyků, oceňuji atmosféru na hodinách. Ahol mi nabídl ke studiu ideální kombinaci jazyků angličtiny, němčiny a španělštiny. S výukou jsem byla vždy spokojená, protože mimo jiné k výuce nejsou potřeba žádné knížky.

Image

David Bialas, DiS.

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch, 2009

Vedoucí nákupu pro region Německo, Siemens s.r.o. Ostrava

Během studia jsem využil možnosti pracovat pro CK Vítkovice tours, se kterou škola spolupracovala, a získat tím cennou praxi v oboru. V CK jsem krátce pokračoval i po úspěšném absolutoriu. Poté jsem začal pracovat pro společnost Siemens s.r.o., jako nákupčí nepřímého materiálu pro německý a anglický trh a následně jako vedoucí nákupního týmu. V roce 2019 jsem se začal věnovat projektovému řízení globálních projektů. Na studium na VOŠ vzpomínám nejen z důvodů velmi kvalitní výuky a profesionálních lektorů, ale i proto, že jsem zde poznal svou současnou manželku.

Image

Image