Harmonogram roku 2022/2023


Harmonogram denního studia

Zimní období

Termín

zápis studentů denní formy studia

01.09.2022

slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

07.10.2022

výuka:

1.9.-21.12.2022

zkouškové období

2.1.-22.1.2023

 

 
 
 

Letní období (1. a 2. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-23.5.2023

zkouškové období:

24.5.-13.6.2023
 
 

Letní období (3. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-9.5.2023

zkouškové období:
10.5.-30.5.2023

přípravný termín pro letní termín absolutorií:

31.5.-6.6.2023

 

 Harmonogram dálkového studia

Zimní období

Termín

zápis studentů dálkové formy studia (2. a 4. ročník)

9.9.2022 + první výukový den

zápis studentů dálkové formy studia (1. a 3. ročník)

16.9.2022 + první výukový den

zkouškové období (1. až 3. ročník)

2.1.-22.1.2023

zkouškové období (4. ročník)

15.12.-3.1.2023


Letní období

Termín

Výuka studentů dálkové formy studia probíhá v letním období ve dnech:

zkouškové období platí pro obě formy studia stejně:

24.5.-13.6.2023

 

 

Další důležité termíny

Absolutoria - školní rok 2022/2023

Termín

Termín absolutorií (náhradní, opravný termín absolutorií, denní forma studia):

23.9.2022

termín odevzdání absolventských prací:

31.8.2022

termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací:

15.9.2022

Termín absolutorií (řádný termín absolutorií, denní forma studia):

7.-10.6.2022

zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu:

do konce října daného školního roku

termín odevzdání absolventských prací:

24.4.2023

termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací:

24.5.2023


Praxe studentů ve školním roce 2022/2023

Termín

zimní výukové období: IT2, ŘHP3

PP4D

1.9.-21.12.2022 

1.9.-7.12.2022

letní výukové období: CR2

PP3 - denní

1.2.-23.5.2023

1.2.-9.5.2023


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Termín

první kolo přijímacího řízení:

13.6.2023

ukončení sběru přihlášek pro první kolo:

31.5.2023


Dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023

Ve středy od 9:00 do 16:00 hod. v těchto termínech: 23. 11. 2022, 7. 12. 2022, 22. 2. 2023, 22. 3. 2023