Harmonogram roku


 
 

Harmonogram denního studia

Zimní období

Termín

zápis studentů denní formy studia

01.09.2020

slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

05.10.2020

výuka:

1.9.-21.12.2020

adaptační kurz (studenti 1. ročníku):

3.9.-4.9.2020

zkouškové období

4.1.-24.1.2021
 
 

Letní období (1. a 2. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-23.5.2021

zkouškové období:

24.5.-11.6.2021
 
 

Letní období (3. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-7.5.2021

zkouškové období:
10.5.-30.5.2021

přípravný termín pro letní termín absolutorií:

31.5.-6.6.2021

 

 


Harmonogram dálkového studia

Zimní období

Termín

zápis studentů dálkové formy studia:

18.9.2020 + první výukový den

Výuka studentů dálkové formy studia probíhá v zimním období ve dnech:

Dle rozvrhu

zkouškové období platí pro obě formy studia stejně:

4.1.-24.1.2021

 

 

Letní období

Termín

Výuka studentů dálkové formy studia probíhá v letním období ve dnech:

Dle rozvrhu

zkouškové období platí pro obě formy studia stejně:

24.5.-11.6.2021

 

 

 
 

Další důležité termíny

Absolutoria - školní rok 2020/2021

Termín

Termín absolutorií (náhradní, opravný termín absolutorií, denní forma studia):

18.9.2020

termín odevzdání absolventských prací:

10.8.2020

termín odevzdání posudků vedoucího a oponenta absolventských prací:

3.9.2020

Termín absolutorií (řádný termín absolutorií, denní forma studia):

7.-11.6.2021

zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu:

do konce října daného školního roku

termín odevzdání absolventských prací:

23.4.2021

termín odevzdání posudků vedoucího a oponenta absolventských prací:

28.5.2020


Praxe studentů ve školním roce 2020/2021

Termín

zimní výukové období:

FŘ2, IT2, MLZ3, FŘ3

letní výukové období:

CR2, MO3, PP3 - denní


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Termín

první kolo přijímacího řízení:

15.6.2021

ukončení sběru přihlášek pro první kolo:

31.5.2021


Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

Každý pátek od 9:00 do 15:00 hod.