Harmonogram roku 2023/2024


Harmonogram denního studia

Zimní období

Termín

zápis studentů denní formy studia

04.09.2023

slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

16. – 20. 10. 2023 (den bude upřesněn)

výuka:

4.9.-22.12.2023

zkouškové období

2.1.-22.1.2024

 

 
 
 

Letní období (1. a 2. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-22.5.2024

zkouškové období:

23.5.-12.6.2024
 
 

Letní období (3. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-8.5.2024

zkouškové období:
9.5.-29.5.2024

přípravný termín pro letní termín absolutorií:

30.5.-5.6.2024

 

 Harmonogram dálkového studia

Zimní období

Termín

zápis studentů dálkové formy studia (2. a 4. ročník)

8.9.2023 + první výukový den

zápis studentů dálkové formy studia (1. a 3. ročník)

15.9.2023 + první výukový den

zkouškové období (1. až 3. ročník)

2.1.-22.1.2024

zkouškové období (4. ročník)

15.12.-4.1.2024


Letní období

Termín

Výuka studentů dálkové formy studia probíhá v letním období ve dnech:

zkouškové období platí pro obě formy studia stejně:

23.5.-12.6.2024

 

 

Další důležité termíny

Absolutoria - školní rok 2023/2024

Termín

Termín absolutorií (náhradní, opravný termín absolutorií, denní forma studia):

22.9.2023

termín odevzdání absolventských prací:

31.8.2023

termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací:

14.9.2023

Termín absolutorií (řádný termín absolutorií, denní forma studia):

6.-12.6.2024

zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu:

do konce října daného školního roku

termín odevzdání absolventských prací:

23.4.2024

termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací:

23.5.2024


Praxe studentů ve školním roce 2023/2024

Termín

zimní výukové období: IT2, MLZ3

PP4D

4.9.-22.12.2023 

4.9.-8.12.2023

letní výukové období: CR2

PP3 - denní

1.2.-22.5.2024

1.2.-8.5.2024


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Termín

první kolo přijímacího řízení:

19.6.2024

ukončení sběru přihlášek pro první kolo:

31.5.2024


Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024

Ve středy od 9:00 do 16:00 hod. v těchto termínech: 22. 11. 2023, 6. 12. 2023, 21. 2. 2024, 20. 3. 2024