Harmonogram roku 2021/2022


Harmonogram denního studia

Zimní období

Termín

zápis studentů denní formy studia

01.09.2021

slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

04.10.2021

výuka:

1.9.-22.12.2021

zkouškové období

3.1.-23.1.2022

 

 
 
 

Letní období (1. a 2. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-23.5.2022

zkouškové období:

24.5.-13.6.2022
 
 

Letní období (3. ročníky)

Termín

výuka:

1.2.-9.5.2022

zkouškové období:
10.5.-30.5.2022

přípravný termín pro letní termín absolutorií:

31.5.-6.6.2022

 

 


Harmonogram dálkového studia

Zimní období

Termín

zápis studentů dálkové formy studia (2. a 4. ročník)

10.9.2021 + první výukový den

zápis studentů dálkové formy studia (1. a 3. ročník)

17.9.2021 + první výukový den

zkouškové období (1. až 3. ročník)

3.1.-23.1.2022

zkouškové období (4. ročník)

13.12.-2.1.2022


Letní období

Termín

Výuka studentů dálkové formy studia probíhá v letním období ve dnech:

zkouškové období platí pro obě formy studia stejně:

24.5.-13.6.2022

 

 

Další důležité termíny

Absolutoria - školní rok 2021/2022

Termín

Termín absolutorií (náhradní, opravný termín absolutorií, denní forma studia):

24.9.2021

termín odevzdání absolventských prací:

9.8.2021

termín odevzdání posudků vedoucího a oponenta absolventských prací:

3.9.2021

Termín absolutorií (řádný termín absolutorií, denní forma studia):

7.-10.6.2022

zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu:

do konce října daného školního roku

termín odevzdání absolventských prací:

22.4.2022

termín odevzdání posudků vedoucího a oponenta absolventských prací:

27.5.2022


Praxe studentů ve školním roce 2021/2022

Termín

zimní výukové období:

IT2, MLZ3, ŘHP3, PP4D

letní výukové období:

CR2, PP3 - denní


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Termín

první kolo přijímacího řízení:

14.6.2022

ukončení sběru přihlášek pro první kolo:

31.5.2022


Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022

Ve středy od 9:00 do 17:00 hod. v těchto termínech: 24. 11. 2021, 8. 12. 2021, 23. 2. 2022, 23. 3. 2022