obecné pozadí příspěvku

Inovace Vyššího odborného vzdělávání

vos_aholProjekty školy

Projekt je je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) pro zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy v souladu s OP VVV. Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou oblast ekonomickou a je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projekt Inovace VOV