5. kolo přijímacího řízení

Jan CísařÚřední deska

Dne 3. 9. 2021 od 9:00 hod. se bude konat v AHOL – Vyšší odborné škole 5. kolo přijímacího řízení do těchto vzdělávacích programů:
1. Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní i dálková forma vzdělávání
2. Informační technologie – denní forma vzdělávání
3. Management lidských zdrojů – denní i dálková forma vzdělávání
4. Finance, účetnictví, finanční řízení – denní i dálková forma vzdělávání
5. Řízení hotelového provozu – denní i dálková forma vzdělávání
6. Cestovní ruch – denní forma vzdělávání
Více informací najdete zde: https://vos.ahol.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/