Ředitelské volno – 29.10.2021

Jan Císař Úřední deska

Vážené studentky a studenti,

dle rozhodnutí ředitele AHOL – Vyšší odborné školy a v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlášeno v pátek 29. 10. 2021 z organizačně-provozních důvodů ředitelské volno pro všechny studenty školy (tzn. tento den neprobíhá výuka).

ředitelské volno