Náslechové praxe v  MŠ

Jan CísařZe života školy

V rámci náslechové praxe v  mateřské škole, která byla součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura s didaktikou, se studentky již na počátku svého studia měly možnost seznámit  s prostředím mateřské školy  a v něm  s dětmi předškolního věku, učitelkami, s organizací dne, ve které se uskutečňuje předškolní vzdělávání. Studentky měly možnost zapojit se do činností dětí, konzultovat s třídní učitelkou vzdělávací aktivity, které byly zaměřené na plnění vzdělávacích cílů v oblasti předčtenářských dovedností dětí.  Tato praktická výuka je přínosná pro studentky a jejich vzdělávání se prožitkem, studentky tímto získaly zatím “prvopočáteční zkušenost”  s edukací dětí předškolního věku.