Ocenění Mgr. Stanislavy Špirkové

Jan Císař Ze života školy

Být celý život kantorem, to je poslání. Dnes mají všichni kolegové svůj svátek a rád bych jim poděkoval za jejich práci. Zároveň u příležitosti dne učitelů, ocenil Městský obvod Ostrava Vítkovice paní Mgr. Stanislavu Špirkovou, za její významný přínos v oblasti školství. Paní Mgr. Špirková vychovala stovky absolventů a odborníků v oblasti cestovního ruchu. Díky za váš entuziasmus a za vše, co děláte. David Nespěšný