Ředitelské volno

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Vážené studentky a studenti,

dle rozhodnutí ředitele AHOL – Vyšší odborné školy a v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlášeno ve čtvrtek 1. února 2024 z organizačně-provozních důvodů ředitelské volno pro všechny studenty školy (tzn. tento den neprobíhá výuka).

ředitelské volno