obecné pozadí příspěvku

Přijímací řízení dne 15. 6. 2021

vos_ahol Ze života školy

V úterý 15. 6. 2021 se koná první kolo přijímacího řízení pro tyto vzdělávací programy:

  • Informační technologie (denní forma vzdělávání)
  • Cestovní ruch (denní forma vzdělávání)
  • Řízení hotelového provozu (denní i dálková forma vzdělávání)
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní i dálková forma vzdělávání)
  • Management lidských zdrojů (denní i dálková forma vzdělávání)
  • Finance, účetnictví, finanční řízení (denní i dálková forma vzdělávání)