Exkurze v ČD Cargo

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Studenti vzdělávacího programu Logistik specialista se zúčastnili zajímavé odborné exkurze ve společnosti ČD Cargo, a.s. Ostrava.
Měli možnost se seznámit s náročnou prací dispečerského pracoviště pro řízení železniční nákladní přepravy a s plánováním tras vlaků v informačních systémech DISC a PPS.
Odborný výklad a obhlídku vozového parku a skladu zabezpečil Ing. Tomáš Pilch, vedoucí provozního pracoviště.