Workshop v organizaci Santé

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Studenti Managementu lidských zdrojů navštívili dvě odlišné sociální služby poskytované městem Havířov. Studenti tak mohli názorně vidět, co je potřebné pro osoby s mentálním případně kombinovaným postižením v Santé Havířov a také co je poskytováno v Azylovém domě osamělým matkám s dětmi.