Stanovení termínu pro náhradní a opravné zkoušky absolutorií

Jan Císař Úřední deska

V souladu s § 7, Vyhlášky č. 10/2005 Sb. (Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání) byl stanoven náhradní a opravný termín absolutorií na pátek 17. 9. 2021 a současně i termín odevzdání absolventské práce (v případě náhradního a opravného termínu) na pondělí 9. 8. 2021. Termín pro podání přihlášky k absolutoriu v náhradním a opravném termínu (září 2021) je 16. července 2021.