Mezinárodní workshop PLAY THE GAME

Jan Císař Ze života školy

Naši studenti společně s vyučujícími anglického jazyka využili nabídky Ekonomické fakulty VŠB-TUO  a zúčastnili se prostřednictvím online platformy MS Teams  workshopu PLAY THE GAME. Na workshopu mezinárodního projektu, který je součástí iniciativy ERASMUS + Strategic partnership, se studenti seznámili jak s hrou a jejími jednotlivými moduly, tak  i využili možnosti si  hru vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že jsou partneři projektu nejen z České republiky, ale taktéž z  Rumunska, Německa, Maďarska a Španělska, byla komunikačním jazykem angličtina.