Život v kutně

Jan CísařZe života školy

Historický program k dějinám dominikánského kláštera v Opavě s názvem Život v kutně si vyzkoušeli studenti vzdělávacího programu Cestovní ruch. Vydali se  po stopách mnichů, zjistili, co obnášel klášterní život a kde  dominikáni vzali své jméno. Ujasnili si události související se vznikem kláštera, odhalili jeho dřívější podobu i chod a naučili se rozlišovat jednotlivé mnišské řády.