Exkurze ve společnosti H.A.S. spol. s.r.o.

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Pod záštitou vedoucí Klubu absolventů AHOL – Vyšší odborné školy proběhla odborná exkurze pro studenty vzdělávacího programu Logistik specialista ve společnosti H.A.S. spol. s.r.o., Frýdek-Místek. Poměrně obsáhlá odborná exkurze byla zaměřena na celkový chod a provoz dopravní společnosti, která již 30 let úspěšně funguje na trhu a zároveň zde našli uplatnění i naši dva bývalí absolventi vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství. Patrik Žák, Dis., obchodní ředitel společnosti, absolvent AHOL-VOŠ z roku 2011, převzal záštitu nad celou akcí a taktéž zabezpečil odborný výklad v průběhu exkurze.