Digitální wellbeing a on-line bezpečí

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule školy konala akce zaměřená na primární prevenci. Digitální wellbeing a on-line bezpečí zejména dětí a studentů je velmi aktuální a celospolečensky důležité téma. Studentům byl promítán film se zaměřením na nebezpečí v internetovém světě – #annaismissing.
V online světě mají studenti často spoustu virtuálních kontaktů, navazují vztahy na sociálních sítích a během online her, užívají si možnosti, jaké jsme si před pár lety ani neuměli představit. Představám dnešních dospělých se bohužel vymykají i nebezpečí a hrozby číhající na sítích. Právě nástrahám online světa se dlouhodobě v rámci Nadace O2 věnují projekty O2 Bezpečně v síti a O2 Chytrá škola a vznikl také tento film.
Po promítání filmu následovala diskuze na téma Kyberbezpečnost pod vedením Mgr. Barbary Kiendroń (školní psycholožky), kde se studenty probíhala otevřená diskuse na dané téma.