Návštěva pedagogů ze španělské Vyšší odborné školy

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Naše škola měla tu čest přivítat tři pedagogy ze španělské Vyšší odborné školy ze Santiaga de Compostela, kteří si nás v rámci svého programu ERASMUS vybrali jako partnerskou školu. Hlavním zaměřením jejich návštěvy byl obor Logistik Specialista, ve kterém se naše škola pyšní bohatými zkušenostmi a spoluprací s mnoha přepravními společnostmi. Během třídenního pobytu měli španělští kolegové příležitost podrobně se seznámit s naší školou. Ukázali jsme jim nejen prostory a vybavení, ale také detailní průběh absolutorních zkoušek. Naši hosté byli velmi zaujati systémem výuky a hodnocení, který je od jejich systému výrazně odlišný. Jeden z vrcholů jejich návštěvy byla exkurze do přepravní společnosti GEIS. Tato exkurze jim poskytla cenný náhled do praktické stránky logistiky a ukázala, jak teoretické znalosti získané ve škole mohou být aplikovány v reálném světě. Byli nadšeni profesionálním přístupem a detailním představením chodu této společnosti. Abychom našim španělským kolegům ukázali krásy a kulturu našeho regionu, vzali jsme je také do centra Ostravy. Navštívili jsme dolní oblast Vítkovic, která je nejen technickou památkou, ale také symbolem průmyslové historie. Prohlídka této unikátní oblasti je uchvátila svou architekturou i historií. Návštěva by nebyla kompletní bez ochutnání tradiční české kuchyně, kterou jsme jim představili v jedné z místních restaurací. Celá návštěva se nesla v duchu přátelské a profesní výměny zkušeností. Naši španělští kolegové odjížděli plní nových poznatků a inspirace, které hodlají využít ve své výuce. Jsme velmi hrdí, že jsme mohli být součástí tohoto mezinárodního projektu a těšíme se na další spolupráci v rámci programu ERASMUS.