Slavnostní vyřazení absolventů a Garden Party

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Slavnostní vyřazení absolventů AHOL – Vyšší odborné školy se uskuteční dne 14. 6. 2024 v 15.30 hod. v aule školy.

Po slavnostním vyřazení absolventů následuje Garden Party na zahradě školy, na kterou jsou všichni současní i bývalí studenti srdečně zváni.

absolutoria

absolutoria