Práce studentů Předškolní a mimoškolní pedagogiky ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava

Jan Císař Ze života školy

Ani v době covidu studenti dálkového studia vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika nezaháleli. Od února do dubna letošního roku ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava #nemocnicefifejdy zpracovávali informační letáčky pro rodiče vztahující se k prevenci nemocí, úrazů a první pomoci při akutních stavech v dětském věku. Letáčky byly natolik zdařilé, že zaujaly nejen rodiče, ale i vedení dětského oddělení. Jsme rádi, že mohou sloužit dobré věci.