studenti absolutorium

Zveřejnění podmínek a kritérií přijímacího řízení

Jan Císař Ze života školy

Dne 15. 4. 2021 zveřejnil ředitel školy podmínky a kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 . Další podrobnosti o přijímacím řízením, podmínkách, kritériích a termínech pro školní rok 2021/2022 naleznete v tomto příspěvku https://vos.ahol.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/kriteria-pr/.