obecné pozadí příspěvku

Získejte certifikát delegáta cestovní kaceláře

vos_ahol Ze života školy

Kurz připravuje na práci delegáta a technického průvodce cestovní kanceláře.

Naučíme vás řešit mimořádné situace klientů

Delegát je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu, v přímořských destinacích, horských a rekreačních oblastech. Poskytuje klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Seznámíme vás s organizačním zajištění fakultativních výletů

Technický průvodce je doprovodem autobusových pobytových zájezdů z České republiky většinou do přímořských destinací. Technický průvodce taktéž pracuje v zahraničí, kdy vypomáhá s transfery klientů a asistuje při příletech a odletech.

Nabízíme dlouholeté zkušenosti se vzděláváním průvodců, delegátů a animátorů cestovního ruchu

Kontakt: stanislava.spirkova@ahol.cz

Odkaz na reference: Co o nás říkají absolventi