1. místo v soutěži School Friendly

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Krásné ZLATÉ ocenění (1. místo) v kategorii VOŠ a Vysoká škola jsme získali na V. ročníku soutěže School Friendly, kterou vyhlašuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Ocenění z rukou náměstka hejtmana MSK převzal Ing. Jan Císař, ředitel AHOL – Vyšší odborné školy. Ve všech kategoriích soutěže se hodnotila úroveň spolupráce škol a firem v Moravskoslezském kraji. Touto cestou moc děkujeme všem našim spolupracujícím partnerům.