Destinační management turistické oblasti Poodří

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Studentky 1. ročníku cestovního ruchu navštívily ve čtvrtek 2. května Turistické informační centrum Odry, kde se seznámily s činnostmi Destinačního managementu turistické oblasti Poodří. Mnoho cenných informací studentkám předala ředitelka destinačního managementu paní Pavlína Ambrosch spolu s jejím týmem. Děvčata viděla, jak řízení turistické oblasti funguje v praxi a na čem aktuálně tým pracuje, což pro ně bylo velkým přínosem do budoucna. Další zajímavou aktivitou byla návštěva Flascharova dolu, kde si studentky poslechly výklad profesionálního průvodce, prohlédly si netopýry v přirozeném prostředí, vyzkoušely si, jak vypadá úplná tma a roztlačily půltunový vozík plný břidlice.