Návštěva Galerie výtvarného umění Ostrava

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Koncem měsíce března se studenti denní formy studia Předškolní a mimoškolní pedagogiky účastnili v rámci předmětu Výtvarná výchova s didaktikou výstavy v Galerii výtvarného umění Ostrava. Navštívili výstavu americké fotografky Ruth Orkin, jejíž fotografický odkaz sahá až 100 let zpět. Studenti byli v rámci animačního programu velmi poutavou formou seznámeni s uměním fotografie, technologií fotografovaní a se životem autorky samotné. Celý program byl na míru upraven pro děti předškolního věku a paní animátorka Zuzana Grulichová poskytla studentům cenné rady, jak s menšími dětmi na výstavě pracovat. Program vycházel ze vzdělávací oblasti RVP PV Dítě a společnost.

V galerii GVUO se nám velmi líbilo a věříme, že se tam zase další semestr podíváme.  Mgr. et Bc. Michaela Carbolová