Návštěva veletrhu GO, REGIONTOUR, CARAVANING Brno

Jan CísařÚřední deska, Ze života školy

Sice lilo jako z konve, ale i tak proběhla každoroční celodenní  exkurze studentů vzdělávacího programu Cestovní ruch do Brna s úsměvem a v pohodě. Dopoledne byla na programu komentovaná prohlídka historické centra Brna a odpoledne návštěva veletrhů cestovního ruchu GO, REGIONTOUR, CARAVANING.